Треньорска купа на БАТР 2016

07.09.2016

Състезание в категоkupi2риите Ум, Дух, Сърце и Тяло. Професионални треньори, специалисти в различни сфери и добри презентатори се борят за вниманието на публиката, което може да им донесе купа или грамота.
Спортните състезания ще се проведат петък вечер.

Място: STEP IT Academy, бул. „Ал. Стамболийски“ 55, от 10.00 до 16.00 на 01.10.2016 г.

 

Участниците в събитието

Треньорска купа

Координатори дисциплини: УМ – Камен Мицев, Сърце – Emilian Krumov, Дух – Vanya Noteva, Тяло – Pavel Pavlov
Цена за зрители – 10 лв, включва 2 бутилки вода
Цена Участници 30 лв – вода + грамота + купа при класиране. Ранно записване, до 15 септември – 25 лв.
Цена членове БАТР, БАУХ 25 лв, ранно записване – 20 лв.

Организаторите молят, тези от вас, които искат да са сред първите 30, да преведат сумата за участие на БАТР: Основание „Участие в Треньорска Купа’2016“ на банкова сметка: IBAN: BG98RZBB91551002181065 Банка Райфайзен банк BIC RZBBBGSF

„Психология на убеждаването“ на 08.10.2016

30.08.2016

На 08.10.2016 от 10.00 до 16.00 в хотел „Експо,“ София, д-р Пламен Димитров и Никола Йорданов ще проведат практически семинар по „Психология на убеждаването.

Ползата за всеки ръководител, специалист или политик ще е придобиване на по-добри практически умения за ефективно влияние.

Шестте принципа на Чалдини са открити преди около 30 години в резултат на продължителни научни изследвания. Книгата му „Влиянието. Психология на убеждаването,” в която са изложени, е най-продаваната книга в сферата на психологията и една от най-популярните научни книги.

Д-р Пламен Димитров и Никола Йорданов имат по над 25 години опит в обучение и са провеждали семинари по темата за ръководители, търговци и политици.

Резултат с изображение за пламен димитров психологНиколаЙ

Цена участие цял семинар, материали и сертификат е 88 лв, 80 за членове на БАТР и БАУХ. Участието само в първата част – 45 минути – е безплатно. Участие в първата част и първата практическа сесия – до 12.00 – е 30 лв

Банкова сметка на Българска асоциация за тренинг и развитие:

IBAN: BG98RZBB91551002181065 Банка Райфайзен банк BIC RZBBBGSF

Основание „Семинар Психология на убеждаването.“

За повече информация: 0885 155 649, Никола Йорданов, nikolavj@gmail.com

Интервизия – месечни срещи за обмен между професионалисти

05.07.2016

Сесиите по интервизия се провеждат всяка трета сряда на месеца от 18.15 до 20.15. Може да се участва и дистанционно – телефон, скайп и др. Протокол от срещата получават тези, които са присъствали или изрично са заявили интерес, но са възпрепятствани.

 

ГРУПА ЗА ИНТЕРВИЗИЯ

На треньори

От януари месец 2008 година в София работи група за интервизия (супервизия между равни) на треньори (водещи интерактивни тренинги – с квалификация за управление на групов процес, необходим при промяна на нагласи и развитие на социални умения).

Целта на групата по интервизия е да даде възможност на практикуващи интерактивен тренинг колеги да обменят професионален опит и получават структурирана обратна връзка по конкретни казуси и цялостното си професионално изпълнение.

В групата участват предимно колеги, които имат минимум 100 часа личен групов опит и минимум 800 часа опит като треньори. Понякога участват и колги с по-малък опит, които искат да се развиват професионално. Една група може да има до 12 члена. При наличие на по-голям интерес, ще организираме допълнителни групи.

Групата предвижда редовни месечни сесии от по 90 минути, по време на които водещ на ротационнен принцип дава възможност на различни членове на групата да представят казуси (по един на сесия) и структурира обсъждане за обратна връзка и споделяне. Казусът не включва представяне на нови техники, макар понякога в хода на обсъждането да се налага поясняване на някои термини и техники. Като правило не се обсъждат проблеми свързани с маркетинга или регулацията на сектора.

Ролята на водещия е да следи за спазване на стъпките в процедурата и управление на процеса. Задължение на водещия е да направи кратък запис на срещата (обикновено страница до три) с информация за темата, присъстващите, основни тези/ изводи и информация за следващата среща. Но водещия е предимно водещ – следи процеса, а записа е административно задължение.

Протоколи се изпращат на всички участници. По време на обсъжданията не се споменават конкретни имена на фирми, институции или индивиди. Гарантира се професионална конфиденциалност на споделена информация от чувствителен характер. Поради спецификата на работата при три последователни отсъствия (освен по непреодолими обстоятелства) спираме да изпращаме протоколи на съответните колеги.

Приблизителен дневен ред на среща

18.15 – 18.30 Загряване – запознаване, повтаряне правилата, определяне водещ, протоколчик и потвърждаване на казуса/ избиране на нов. Ако има участник, който иска да представи „горещ” казус, обикновено избираме него. Ако не – казусът, който е определила групата на предишната сесия.

18.30 – 18.45 Представяне на казус

18.45 – 19.00 Уточняващи въпроси – без оценки и даване на съвети.

19.00 – 20.00 Структурирано обсъждане за даване на обратна връзка и споделяне на личен опит във връзка с казуса

20.00 – 20.10 Обобщение – ако има, често няма общи изводи

20.10 – 20.20 „Какво си взех” – обратна връзка за сесията

20.20 – 20.30 Избор на водещ и казус за следващата месечна среща.

Начинът на работа включва:

А) Споделяне на казуси,

Б) Уточняване на казуса,

В) Обратна връзка предимно чрез споделяне на собствен опит, Г) Опит за обобщение или заключение (без задължително да има обща теория или заключение).

Г) Фасилитирането на групата става на ротационен принцип.

Д) При възникване на необходимост от промени (например дата, място или казус), фасилитиращия за съответната сесия има отговорност да уточни промените и уведоми всички участници.

Треньорска купа 2016

04.07.2016

Участниците в събитието

На 1 и 2 октомври 2016 2 София ще се състои второто издание на „Треньорска купа на БАТР.“ В рамките на два дни ще се състезават професионални треньори на социални умения, специалисти по човешки ресурси и експерти в различни сфери. Ще бъдат връчени награди – грамоти и купи – в четири категории. Дисциплините за демонстрация на опит и компетентност са Ум, Дух, Сърце и Тяло.
Критериите за оценка на изпълненията са разработени с участието на всички членове на Българска асоциация за тренинг и развитие.
Каним всички членове и приятели да заявят участие в събитието.
За повече информация, 0885155649.

Организаторите молят, тези от вас, които искат да са сред първите 30, да преведат сумата за участие на БАТР: Основание „Участие в Треньорска Купа’201“ на банкова сметка: IBAN: BG98RZBB91551002181065 Банка Райфайзен банк BIC RZBBBGSF