За нас

Ние сме сдружение на професионалисти в сферата на тренинг на социални умения и развитие.

ВИЗИЯ НА БАТР

Българската асоциация за тренинг и развитие (БАТР) е професионална общност от високо компетентни треньори на личностни и социални умения. Ние от БАТР вярваме, че сме асоциацията на голяма част от водещите треньори в България.

Инвестиращи в своето професионално развитие, ние членовете на организацията, инициираме и подкрепяме динамичен обмен на добри практики в сферата на тренинга. Създаваме условия за професионални партньорски взаимоотношения  и въвеждаме новаторски обучителни методи.

БАТР е привлекателна и предпочитана организация, която поддържа високи стандарти на предлаганите услуги и е гарант за професионализъм и качество на своите членове. Разчитаме, че голяма част от клиентите на членовете ни и други структури на гражданското общество ще се обръщат към БАТР като източник на експертно мнение и гарант за качество.

Чрез професионалния принос на своите членове, БАТР оказва значимо социално влияние за утвърждаването на обученията като социално отговорна професия и начин за формиране и поддържане на конкурентно способен бизнес. В близките години Асоциацията ще бъде припозната от сродни и други организации в България и по света като партньор за прилагането на добрите практики в тренинга и развитието.