Управителен съвет

Председател на УС

Никола Йорданов, Председател на Управителния съвет на Българска асоциация за тренинг и развитие (БАТР) е работил с ръководители на големи предприятия, държавни институции и международни донорски програми в България и в чужбина. Има теоретичен и практически опит в областта на Управление на мулти-културни екипи, Психология на убеждаването, Политически и информационни кампании, Лидерство и управление, Мотивация на служители, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти и др. От 1991 г. насам години успешно е провел над 700 обучения с над 12000 участника в България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и неправителствени организации.  Между 2000 и 2007 е работил за мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в Босна и Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел.

Провежда обучения на български, английски, руски и сърбо-хърватски. www.nikolayordanov.com, nikolavj@gmail.com, 0885155649

 

Антонина Кардашева

Член на УС на БАТР

Д-р Антонина Николова Кардашева е член на УС на БАТР; Магистър по психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” по две специалности: Медицинска психология и Психотерапия; Има научна и образователна степен „доктор” на тема „Психологически аспекти на професионален стрес” и научна степен „доктор на науките” на тема: „Личностна детерминираност и психосоциална проекция на Емоционалната интелигентност”.

Мениджър на Smart Strategies Ltd. и хоноруван преподавател в Нов Български Университет; HR консултант, треньор и терапевт в областта на Емоционалната интелигентност; експерт по организационна и лична ефективност, консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг, социални умения, организационно поведение и управление на лични емоционални инвестиции; Сертифициран психотерапевт.

Автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Професионални интереси: организационна диагностика, консултиране, иновативни стратегии за развитие и обучения, супервизия и индивидуален и групов коучинг. Работи и има публикувани статии и научни доклади в областта на психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, Емоционална интелигентност.

+359 884 670 613, an.kardasheva@gmail.com,  office@smartstrategiesbg.eu,  www.smartstrategiesbg.eu

Драгомира Шулева

Член на УС на БАТР

Драгомира Шулева – Член на УС на БАТР

Месторождение: гр. София Образование:  Магистър по психология – СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност – психология на образованието развитието и културата, както и клинична социална работа Професионални интереси: дизайн на специализирани обучения, адаптация и приложение на нови интерактивни методи за учене и споделяне на опит, супервизия, консултиране и коучинг

Ключови постижения:  – развиване и управлние на собствена консултантска фирма от 2003-та година до сега, фокусирана върху обученията – ЗАЕДНО®

– дизайн и фасилитиране на интерактивна работа с големи групи ( до 180 души до сега)

– работата в различни екипи с колеги в България и чужбина – учредител на Българската асоциация за тренинг и развитие. dragomira@zaedno-bg.com, www.zaedno-bg.com

Александър Пожарлиев

Член на УС на БАТР

Александър Пожарлиев – Член на УС на БАТР. Магистърски степени по психология, българска филология. Специализации по мениджмънт и културология.  Професионални интереси: Развитие на лидери, мениджъри и екипи в организацията, управление на промяната, организационно развитие, иновативни подходи в обучението и тренинга. Ключови постижения за последните години:  – Награда на БАПП за 2007 г. за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България – Национален приз „Човешки ресурси” за 2007 г. на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси,”  apojarliev@nbu.bg

 

 

Йордан Танковски

Член на УС на БАТР

Йордан Танковски, Член на УС на БАТР, притежава Магистърска степен по Психология и дългогодишен опит като организационен консултант (1996). Води обучения по Мениджърски умения, Умения за работа в екип, Обучение на обучители, Ефективна комуникация, Проектен мениджмънт.

Обучавал е представители на Е.ОН, Райфайзен банк и др.
Работил е като Директор на БМЧК на Национален съвет на БЧК, мениджър „Обучение и развитие на персонала” в Цептер и от 2006 той заема длъжността управител на „Скилс Консулт България” ООД. Той е лицензиран консултант към Министерството на икономиката и енергетиката по управление на човешките ресурси по Програмата PHARE за развитие на МСП.

tankovskibg@gmail.com