Обучения за учители – кредити

ЩАСТЛИВИ УЧИТЕЛИ, ЩАСТЛИВИ ДЕЦА, ЩАСТЛИВИ РОДИТЕЛИ

 Щастливи ученици

Издаваме квалификационни редити – 1 кредит за два дни по осем часа обучение. Сертификатите са по договор с Департамент за информатика и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски.”

Теми:

 • Работа с трудни родители
 • Емоционална интелигентност за деца
 • Ефективна работа с настоятелства и обществени съвети
 • Оазване на Първа помощ
 • Управление на приоритети и намаляване на стреса
 • Ефективно общуване
 • Работа в екип
 • Коучинг за ученици
 • Повишаване мотивацията за учене
 • Убедителни презентации и публично говорене
 • Вземане на решения
 • Разработване и управление на проекти
 • Практикум за разработване на образователни проекти
 • Работа с деца и ученици с агресивно поведение
 • Развитие на творческото мислене
 • Водене на преговори и решаване на конфликти
 • Управление на времето
 • Методика за разработване и оценка на тестове
 • Изработване на портфолио
 • Интерактини методи на преподаване БЕЛ и математика
 • Психодрама – методът
 • Психология на детското развитие
 • Играта в детското развитие
 • Синдромът на изпепеляване – бърнаут
 • Съветване на връстници


Примерни програми – всяка програма може да се промени, за да отговаря максимално на очакванията на заявителя. Обучението може да се проведе: А) Присъствено, само с учители от една институци; Б) Присъствено – с участници от различни училища; В) Дистанционно – уебинар.

“Управление на стреса за учители”

Цел: Да се подобри индивидуалната и екипна компетентност на участниците да управляват стреса

Задачи:

 • Да се представи и обсъди адекватна на работната ситуация рамка за управление на стреса
 • Да се подобрят уменията на участниците за управление на стреса
 • Да се обсъдят подходящи техники за ежедневно управление на стреса – на индивидуално и екипно ниво

Разглеждани теми:

 • Стрес и дистрес – границата между здравословно и нездравословно поведение
 • Връзка на стреса с нагласите и дневния работен режим
 • Индивидуални техники за управление на стреса
 • Екипни техники за управление на стреса
 • Техники за повишаване на вътрешно-екипното доверие

Ползи за участниците и институцията:

 • Ще се подобрят индивидуалните умения на участниците да управляват стреса и да поддържат добро здравословно състояние;
 • Ще се подобри доверието между членовете на екипа;
 • Ще се повиши ефективността на общуването в екипа;

Участници: 8-12-16 човека

Начин на работа: интерактивно обучение с кратки презентации, обсъждания, ситуационни игри, ролеви игри и индивидуални и екипни упражнения.
Място: подходящо помещение в училище

Дати: по избор на участниците

Никола Йорданов, Председател на УС 0885155649, nikolavj@gmail.com
Българската асоциация за тренинг и развитие
(БАТР) е професионална общност от високо компетентни треньори на личностни и социални умения. Ние от БАТР вярваме, че сме асоциацията на голяма част от водещите треньори в България. Инвестиращи в своето професионално развитие, ние, членовете на организацията, инициираме и подкрепяме динамичен обмен на добри практики в сферата на тренинга. Създаваме условия за професионални партньорски взаимоотношения  и въвеждаме новаторски обучителни методи.

 Цени: от 33 лв на участник на ден