Членство

Станете наши членове – попълнете формата и се свържете с нас.

 

Форма за заявление за член на „Българска Асоциация за Тренинг и Развитие”

Име, презиме и фамилия на заявителя за член на БАТР

#

Позиция

Пояснения

1. Висше образование

Бакалавър

Магистър

Доктор

Допълнителни професионални квалификации

 

Къде? В кой (кои) Университет (и)

Коя година?

Какви степени?

 

Ако желаете може да приложите сертификати или други документи, свидетелстващи/удостоверяващи за вашите квалификация и опит!

2. Опит като треньор

Тренинг дни

Години

(Минимум 30 тренинг дни в последните 3 години)

Моля, опишете кратко някои от обучителните проекти в които сте участвали?

Ако желаете, може да приложите препоръки от клиенти, за които сте провеждали някои от обученията.

3. Препоръки от двама редовни члена* на БАТР  

Препоръчител 1: ………………………………………………….

                               /Име и Фамилия/

 

Препоръчител 2: ………………………………………………….

                             /Име фамилия/

4. Запознат съм с устава на организацията БАТР и го приемам!  

Подпис на кандидат член:…………………………………….

                          /Име и фамилия/

 

 

* виж Списък на редовните членове на БАТР, Бележка – Ако не познавате никой от членовете, моля, подайте завление и се свържете директно с  УС – телефон, майл