ПР И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ 26-28.02.2018

ПР И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ 26-28.02.2018

 Курс за усъвършенстване на специалисти

Цел: Да подготви специалисти за успешно управление на ПР дейности по проекти, финансирани от ЕС

Задачи:

 • въвеждане теоретична рамка за ПР и организиране на събития
 • практическа работа по ПР събития за проекти и програми
 • обмен на опит

Теоретични теми:

– ПР-ът като част от проекти и програми, финансирани от ЕС
– Информиране и въвличане на заинтересовани страни
– Осигуряване на медийно покритие за събития
– Организране на събития за медии
– Организиране медийно отразяване на събития

 

Практически занятия

 • Изработване на комуникационна стратегия и ПР план
 • Създаване на работни отношения с партньори и заинтересовани страни по проекта
 • Установяване на работно сътрудничество с медии
 • Подготовка на ръководителя на проекта и ключови експерти за информационно отразяване на проекта
 • Подготовка и разпространение на съобщения за пресата
 • Интервюта за печатни медии
 • Участие в електронни медии
 • Използване на интернет и социални прежи
 • Измерване резултатите от ПР дейностите
 • Писане на отчети за ПР резултати по проект

 

ПРОГРАМА

 

26.02.2018

10.30 – 11.00 Въведение – представяне на прорграмата, запознаване и упражнение за „загряване

11.00 – 12.30 Предизвикателства и възможности в информационното обезпечаване на проекти и програми, финансирани от ЕС

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 ПР-ът като част от проекти и програми, финансирани от ЕС

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Информиране и въвличане на заинтересовани страни

17.00 – 17.30 Обсъждане

27.02.2018

09.00 – 10.30 Осигуряване на медийно покритие за събития

10.30 – 11.00 Пауза

11.00 – 12.30 Организране на събития за медии

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Организиране медийно отразяване на събития

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Изработване на комуникационна стратегия и ПР план

17.00 – 17.30 Обсъждане

28.02.2018

09.00 – 10.30 Създаване на работни отношения с партньори и заинтересовани страни по проекта и Установяване на работно сътрудничество с медии

10.30 – 11.00 Пауза

11.00 – 12.30 Подготовка на ръководителя на проекта и ключови експерти за информационно отразяване на проекта и Подготовка и разпространение на съобщения за пресата

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 15.00 Интервюта за печатни медии и Участие в електронни медии

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 17.00 Използване на интернет и социални прежи, Измерване резултатите от ПР дейностите и Писане на отчети за ПР резултати по проект

 

Водещи:

НиколаЙНикола Йорданов – консултант, над 26 години опит в информационни кампании за обществени институции, политически партии и НПО. Провел редица обучения в сферата. Работил в редица международни организации и мисии, където е имал опит с ПР и организация на събития.

 Тони Марков – журналист, ПР експерт с над 28 години опит. Работил е във водещи национални медии. Управлявал е ПР кампании на редица водещи инвестиционни фондове. Има опит с управление информационно осигуряване по проекти и програми, финансирани от ЕС.